Επιστημονικός φορέας οργάνωσης συνεδρίου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Λ. Μεσογείων 152
Τ.Κ. 115 27 Αθήνα
Τηλ / Fax: 210 7487723
E-mail: [email protected]

 

Εταιρεία οργάνωσης συνεδρίου:

 

Professional Congress Organizer (PCO)

Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Τηλ: 210 3668853 - 854 -855
E-mail Γραμματείας:
[email protected]

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 8-11.12.2022

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 23.10.2022

Επικοινωνία

210 3668853, 854, 855
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας