Με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον, η Επιστημονική Εταιρεία, η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου, θα προχωρήσουν σε οικολογικές δράσεις, χρησιμοποιώντας πρώτη ύλη και στοιχεία φιλικά προς το περιβάλλον, για την παραγωγή του συνεδριακού υλικού. Τα badges (eco-badge) που θα χρησιμοποιηθούν παρασκευάζονται από υλικό, με τη χρήση του οποίου αποφεύγεται η πλαστική θήκη, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες που το πλαστικό επιφέρει στο περιβάλλον. Oι σύνεδροι μπορούν να παραδώσουν προς ανακύκλωση τα badges τους στη γραμματεία μετά το πέρας του συνεδρίου. Παράλληλα, με την καινοτόμο τεχνολογία των e-Posters και μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής, δημιουργίας και παρουσίασής τους, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και οι διοργανωτές του Συνεδρίου θα συμβάλουν στη μείωση εκτύπωσης χαρτιού και στην αποφυγή χρήσης ενέργειας με σκοπό τη μεταφορά των posters στο συνεδριακό χώρο.  

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 8-11.12.2022

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 23.10.2022

Επικοινωνία

210 3668853, 854, 855
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας