Υποβολή Εργασιών

Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του κάτωθι link, το αργότερο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2022. 

Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών

Παρακαλούμε όπως ακολουθήσατε τις παρακάτω οδηγίες:

  • Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται ως εξής: πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια ολόκληρο το μικρό όνομα (με πεζά γράμματα).
  • Το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
  • Το κείμενο της περίληψης δεν μπορεί  να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
  • Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης.
  • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης.
  • Ο υπεύθυνος παρουσίασης της εργασίας, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο συνέδριο. Για κάθε εργασία είναι απαραίτητη τουλάχιστον μία πληρωμένη εγγραφή.

 

Για να καταθέσετε την εργασία σας πατήστε εδώ 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 8-11.12.2022

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 23.10.2022

Επικοινωνία

210 3668853, 854, 855
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας