Βρογχικό Άσθμα
Διακοπή Καπνίσματος & Προαγωγή Υγείας
Διάχυτες Διάμεσες Πνευμονοπάθειες,
Επαγγελματικά Νοσήματα Πνεύμονος & Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Εντατική Θεραπεία
Επεμβατική Πνευμονολογία
Καρκίνος Πνεύμονα
Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος
Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο
Νοσήματα Υπεζωκότα
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια
Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήματος –
Πνευμονική Κυκλοφορία - Αποκατάσταση
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 8-11.12.2022

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 23.10.2022

Επικοινωνία

210 3668853, 854, 855
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας